Najnowszy raport o viaTOLL

transport międzynarodowy

Dokładnie rok temu nastąpiła zmiana systemu poboru opłat na drogach krajowych od samochodów, których masa przekracza 3,5 tony. Stało się to po przejęciu przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego całej infrastuktury od poprzedniego zarządcy, firmy Kapsch. System działał od 2011 roku i do lipca 2018 zebrał ponad 10 miliardów złotych, które zasiliły budżet na modernizację i budowę nowych dróg i autostrad. Zmiana zarządcy podporządkowująca system całkowicie administracji państwowej miała sprzyjać uniezależnieniu procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich oraz ułatwić dokonywanie szybkich zmian w systemie. Czy tak się stało?

5 czerwca 2019 r. został opublikowany przez Instytut Staszica Raport pod nazwą: „Krajowy System Poboru Opłat. Czy nastąpiła dobra zmiana?” Analizie został poddany proces rozwoju systemu e-myta od momentu jego wprowadzenia w 2011 r., ze szczególnym wskazaniem na ostatnie pół roku, kiedy to zarządzaniem zajął się Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Pierwsza tak wnikliwa analiza dokonana przez ekspertów IS, od czasu zmiany zarządcy KSPO, wskazuje na zaniedbania w rozwoju systemu i rosnące koszty związane z jego „upaństwowieniem”.

transport międzynarodowy
Strona główna elektronicznego systemu poboru opłat

 

„System viaTOLL, przy planowanym średnim tempie rozwoju rocznie ok. 600 km powinien być większy o ponad 2 tys. km niż jest obecnie i mógłby przynosić z tego tytułu nawet ponad 1 mld zł rocznie więcej wpływów z poboru opłat od przejazdów pojazdów ciężkich. Mając na uwadze tak kolosalne dodatkowe i jakże potrzebne wpływy do KFD, dziwi nonszalancja kolejnych ekip zarządzających Ministerstwem Infrastruktury od roku 2012 do chwili obecnej.[…] Jeśli polityka transportowa rządu ma uwzględniać interes narodowy, to należy jak najszybciej nałożyć obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z nowo wybudowanych dróg szybkiego ruchu przez przewoźników zagranicznych. Także opłaty za przejazd autostradami nie dotyczą jedynie Polaków. Po naszych drogach porusza się znaczna grupa obcokrajowców, dlatego opłaty powinny być wprowadzane jak najszybciej, szczególnie mając na uwadze zbliżające się pobory za przejazd użytkowników autostrad w Niemczech oraz w innych krajach UE, obciążające kieszenie polskich użytkowników pojazdów osobowych”- fragment Raportu IS.

System viaTOLL jest własnością Skarbu Państwa, a przychody z niego przekazywane są bezpośrednio na rozwój infrastruktury do Krajowego Funduszu Drogowego. Przez powolne rozszerzanie systemu państwo polskie pozbawia się więc źródła finansowania nowych inwestycji. Do systemu nie zostały włączone nowo powstałe drogi, a także odcinki leżące we wschodniej części kraju. Tymczasem kwota zostawiana przez Polaków w niemieckim systemie poboru opłat jest większa od całych przychodów polskiego systemu. Rząd, nie decydując się na przyłączenie nowych dróg, pozbawia się zatem możliwości czerpania korzyści z tranzytu ze Wschodu, przez co np. potrzeba finansowania dróg wymusza kolejne obciążenia fiskalne, jak wzrost podatku paliwowego.

Cierpi także kolej. Na nic akcja „tiry na tory”, bo mając do wyboru darmowy przejazd drogami czy płatny transport koleją przewoźnicy wybierają to pierwsze.

Z jakimś przedziwnym uporem nowe odcinki dróg oddanych do użytku nie są obejmowane systemem poboru opłat. Miało nim być objętych 7 tys. km, a jest zaledwie 3,6 tys. Ostatnie rozszerzenie nastąpiło w 2017 roku! Tymczasem każdy dodatkowy kilometr płatnych dróg w Polsce oznacza 0,5 mln zł rocznie więcej w budżecie KFD, uiszczanych również przez obywateli zagranicznych.

Reasumując, wygląda na to, że polski kierowca zasila budżet utrzymania dróg i w kraju, i za granicą, i jeszcze finansuje transport międzynarodowy przez Polskę. A wydawać by się mogło, że kraj typowo tranzytowy z racji geograficznego położenia powinien czerpać z tego niemałe korzyści.

Źródło: Instytut Staszica, eGospodarka

Podobny artykuł: W Niemczech mogą drastycznie wzrosnąć opłaty dla ciężarówek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *